Hvad er InnoActive?

InnoActive ønsker samarbejde med flygtninge, der ønsker at starte egen virksomhed. Vi hjælper den enkelte og holder fokus på at det personen kan, også er der han skal bruge sin arbejdstid. Danske regler, fortolkninger af loven mv. vil blive varetaget af InnoActives team, for at styrke den enkeltes forretning.

InnoActive har lejet et 300 kvm stort butikslokale, som indrettes til et citycenter, og inkubationscenter for ovenfor omtalte målgruppe.

Den enkelte vil have et lønmodtager forhold i Innoactive, indtil dagen hvor personen overtager sin egen forretning.
Forløbene hos InnoActive kan maks strække sig til et år, herefter har vi en afklaring omkring fremtiden for den enkelte.

InnoActive har et rigtig godt samarbejde med Jobcentrene for at skaffe de rigtige kandidater.

Målet er i sidste ende at få flygtninge til selvforsørgelse.